Deson @ Brickaholic

 

由七間小屋和橋樑組成的漁市場,分乾貨和濕貨區,有魚檔、食品、鮮花、雜貨等,一樓則是咖啡店和餐廳,顧客在在大型白黑間的天幕之下,可以全天候購物和聚餐。

https://www.facebook.com/brickaholic
https://www.instagram.com/brick.aholic
https://www.flickr.com/photos/brickaholic-dw