Sammy chu

本人Sammy,係一名係香港長大既80後!係5、6歲嘅時候,有親戚比左一箱LEGO散件比我,就開始左BB MOC。
到大個左,都有一排冇玩過,直到6年前,大仔出世之後,多左時間係屋企,所以就開始左另一階段嘅MOC。
我砌嘅嘢,最初都係以車為主!之後,就開始砌返自己童年時睇過既卡通片同動畫!主要都係80~90年代既美,日卡通片:例如:魔神英雄傳、變形金剛、高達、頭文字D及高智能方程式等等~~~
希望大家都會鍾意啦!
到時見!